Vírivky s prepadovým žľabom slúžia predovšetkým pre verejné účely, kde spolu s účinnou vhodnou filtráciou, vyrovnávacou nádržou a inými doplnkami musia spĺňať aj tie najvyššie nároky na kvalitu vody. Masážne trysky sú zhodné s so systémami používanými vo vírivkách pre súkromné účely. Samozrejmosťou je tiež možnosť zvoliť si rôzne druhy trysiek s rôznym spôsobom masáže.