MENU

BIO sauna je ďalším veľmi obľúbeným saunovým procesom. Spája v sebe ľahkú kombináciu suchej fínskej sauny a parnej sauny. BIO sauna sa stáva najviac vyhľadávaným spôsobom relaxácie vo verejných i privátnych wellnessoch pre jeho prívetivosť pre rôzne vekové kategórie, kde pri miernej záťaži saunujúci dosahujú veľmi dobré relaxačné a regeneračné výsledky.