MENU

Vyberte si model,  sauna na mieru, sauna na kľúč

15. novembra 2018

Vyberte si model,  sauna na mieru, sauna na kľúč

Saunová výroba je špecifická tým, že skoro každá sauna je vyrobená mieru. Výroba sauny na mieru neznamená len jednotlivé rozmery ale i podrobnú špecifikáciu vnútorných a vonkajších obkladov saunovej kabíny, technologického vybavenia, dizajnových prvkov ako je sklo, kameň, himalájska soľ, špeciálne drevené obklady, ozvučenie, osvetlenie a bezpečnostných prvkov sauny. V našej ponuke sa delia jednotlivé modely na základe výberu obkladových materiálov a detailu prevedenia jednotlivých prvkov ako sú lavice, operadlá, rošty a bezpečnostné obloženie pece. Vyberať je možné na základe osobitných predstáv zákazníka, návrhu architekta alebo projektanta, akejkoľvek vizualizácie alebo fotografie. Sme schopný premeniť akúkoľvek myšlienku cez návrh, vizualizáciu, projekt a výrobu až po montáž u vás doma na mieste a zároveň sa prispôsobiť stavebným alebo dizajnovým potrebám zákazníka.


sauna-na-mieru3

Interiérová sauna

Interiérová sauna je svojou funkčnosťou totožná s prevedením exteriérovej sauny, rozdiely sú najmä v mierne subtílnejšej skladbe stien sauny, a môžu sa líšiť v prevedení materiálov pre vnútorné i vonkajšie obklady sauny, sklo je bezpečnostné hrúbky 6 až 10mm. Každý technický detail, potrebu a požiadavku rieši projektová dokumentácia  na základe požiadavky klienta a našich výrobných technologických postupov. Vyhotovenie interiérovej sauny je vždy na mieru a v akomkoľvek požadovanom dizajne.

Exteriérová sauna

Exteriérová sauna pozostáva s masívnej konštrukcie a materiálov pre vnútorné i vonkajšie obloženie vhodných do vonkajšieho prostredia, odolných voči nepriaznivým poveternostným vplyvom. Exteriérová sauna obsahuje väčšinou izolačné bezpečnostné saunové sklá a prevedenie sauny do exteriéru zahŕňa i špeciálnu vodotesnú strechu so zabudovaným zvodom. Každý technický detail, potrebu a požiadavku rieši projektová dokumentácia  na základe požiadavky klienta a našich výrobných technologických postupov. Vyhotovenie exteriérovej sauny je vždy na mieru a v akomkoľvek požadovanom dizajne.

Komerčné sauny, verejná sauna

Samostatnou kapitolou pri výrobe sáun sú komerčné verejné sauny, môžu byť exteriérové i interiérové a v rôznych druhoch vyhotovenia. Pri verejných saunách a wellness zariadeniach je veľmi dôležitá samotná myšlienka návrhu wellness zariadenia, logické rozmiestnenie jednotlivých sáun a doplnkov a nadčasovosť dizajnu. Konštrukčne a technologicky musia byť prispôsobené na nepretržitú prevádzku. Je nutné zabezpečiť masívne detaily, dokonalé vetranie, masívnejšiu izoláciu, bezpečnostné prvky a schopnosť vykonávať ľahkú hygienu a čistenie. Servisne je potrebné zabezpečiť pravidelné návštevy technika dodávateľa a vykonávať pravidelnú hygienickú údržbu a cyklickú údržbu alebo výmenu lavíc, operadiel, roštov a vnútorného obkladu sáun.
sauna-na-mieru0

Myšlienka a návrh sauny

Jedným z dôležitých parametrov pri wellness zariadeniach a saunách je prvotná myšlienka, ktorá vychádza z predpokladaných potrieb a očakávaní klienta od prínosu sauny a jej pretavenie do návrhu v podobe projekčného riešenia výrobcom. Pri výrobe sáun sa vždy uberáme smerom k príjemným pocitom, ktoré má akákoľvek sauna prinášať. Pričom kladieme dôraz najmä na dizajn, prevedenie detailov, technickú funkčnosť a dlhú životnosť. Samozrejmosťou je maximálna efektivita saunových procesov pri jednotlivých druhoch sáun. Využívame bohaté skúsenosti z množstva realizácií a servisných zásahov. Inšpirujeme sa modernými trendami v architektúre a dizajne. Zároveň berieme do úvahy silu pôsobenia svetla a hudby pre saunujúcich sa v našich saunách.

Vizualizácia a projekt sauny

Každá nami vyrobená sauna vychádza z jedinečnej požiadavky klienta. Preto je bežnou súčasťou návrhu našich sáun grafická vizualizácia interiéru sauny, prípadne i jej zapracovania do okolitého priestoru. Po odsúhlasení vizualizácie dochádza v prípade potreby k úprave cenového návrhu a sauna je zaradená do výroby. Každá nami vyrobená sauna je konštrukčne naprojektovaná a projekt po odsúhlasení zákazníkom čaká na pridelený termín v harmonograme výroby. Výhodou procesu vizualizácií a projektovania je, že nedochádza k neželaným výrobným výsledkom, zrýchleniu výroby sauny a zákazník má možnosť na základe vizuálnych a technický pocitov ovplyvniť detaily svojej budúcej sauny.

Kvalita výroby sauny a prevedenie detailov saunovej kabíny

Výroba sáun a kvalita výroby sauny sa výrazne líši v závislosti na výrobcovi respektíve dodávateľovi. Pre zákazníka je dôležité zaobstarať si saunu priamo u výrobcu a zároveň nebezpečné kúpiť si ju u obchodníka, ktorý nemá skúsenosti s výrobou. Toto tvrdenie si dovolíme podložiť našimi skúsenosťami. Až priamy vplyv na výrobu, projekciu a návrh dokáže zabezpečiť dokonalé detaily a výrobku na základe požiadaviek zákazníka podložený skúsenosťami s výroby sáun. Výroba sauny je rozdelená na viacero etáp  konštrukčných riešení, ktoré určuje projektant na základe požiadaviek a potrieb pre saunu. Rozdiel je či sa jedná o privátnu alebo verejnú saunu. Rozdiel je i v požiadavkách na interiérovú a exteriérovú saunu. Následne sa zapracováva použitie špeciálnych obkladových materiálov a k dispozícii je i veľa tvarových typov lavíc, operadiel, roštov s ktorých má zákazník na výber, samozrejmosťou je individuálny prístup na základe fotografie alebo umeleckej predstavy. Každá nami vyrobená sauna spĺňa najnáročnejšie kvalitatívne, výrobné, projekčné a technologické normy. Do každej našej vyrobenej sauny sa musíte jednoducho tešiť.

sauna-na-mieru6

Svetlo v saune

Jedným z viacerých elementov, ktoré sú súčasťou sauny je saunové osvetlenie. Je veľmi dôležité nielen pre bezpečnosť saunujúcich sa, ale i pre vytvorenie atmosféry oddychu a pocitu psychického uvoľnenia sa. Pri navrhovaní našich sáun dbáme zvlášť starostlivo aby sa svetelné prvky nachádzali v saune v čo najväčšom množstve. Nakoľko je sauna špecifickým prostredím z hľadiska teploty a vlhkosti používame špeciálnu svetelnú techniku vhodnú pre saunové kabíny akéhokoľvek druhu. Jedná sa o podsvietenie lavíc, operadiel, líniové osvetlenie stropu, hviezdne nebo s rôznymi efektami z optických vlákien prípadne špeciálne LED osvetlenie. Každé špeciálne osvetlenie z tejto škály ponúka neopakovateľný pocit pri saunovaní.

sauna-na-mieru5

Saunová kabína

Saunová kabína je základom každej sauny. Vyhotovenie saunovej kabíny sa líši v závislosti nad typom sauny. Prevedenie suchej sauny, infrasauny alebo BIO sauny je väčšinou riešené špeciálnymi drevinami určenými pre saunovú výroby, jedná sa o mäkké dreviny, ktoré nekumulujú saunové teplo a je možné na nich sedieť a ležať. Kabína parnej sauny, tepidária a rôznych sáun obložených keramikou je konštrukčne tvorená pevným systémom technických  panelov so špeciálnou hydroizolačnou vrstvou. Veľmi dôležité pri stavbe saunovej kabíny je projekčné a praktické rozloženie jednotlivých sedadiel a lavíc ich počet, šírka, nosnosť a prevedenie detailov. Projektom na základe saunových štandardov a noriem určujeme i rozmiestnenie výhrevných telies, pecí, snímačov tepla, parných dýz, osvetlenia, špeciálnych saunových efektov. Z hľadiska bezpečnosti, funkčnosti  a životnosti je dôležité použitie overenej kvalitnej technológie od špičkového renomovaného výrobcu z dlhoročnou tradíciou.

Technológie EOS

Pri výrobe sáun používame výhradne saunové technológie nemeckého renomovaného výrobcu firmu EOS, ktorý je lídrom na trhu saunových technológií.  Tým je zabezpečená prvotriedna kvalita techniky, ktorá je súčasťou každej našej sauny. Pre použitie v suchých saunách je široká škála výhrevných telies. Saunové pece sú v rôznych dizajnových, tvarových, výkonových a funkčných prevedeniach, ku ktorým je značné množstvo doplnkov. Riadenie zabezpečuje niekoľko ovládacích a riadiacich jednotiek sáun rozdelených na základe funkčnosti, výkonu, dizajnu a ceny spĺňajúce základné, štandardné i dizajnovo náročné požiadavky akéhokoľvek zákazníka. Panely môžu byť umiestnené vo vnútri sauny i mimo saunovej kabíny umiestnené na saune prípadne v blízkosti sauny. V ponuke technológie pre sauny sú i bezpečnostné prvky pre krízové situácie v prípadoch požiaru, nevoľnosti a výnimočných situácií zabezpečujú manuálne alebo automatické vypnutie sauny a prípadnú signalizáciu pre okolie. Saunu je možné riadiť, zapínať a kontrolovať i cez webové rozhranie a aplikáciu. I táto možnosť je čoraz viac využívaná a ovládania sauny cez webovú aplikáciu sa stáva bežným štandardom. Osobitným zariadením pre parnú saunu je parný generátor inak povedané vyvíjač pary, ktorého súčasťou sú i parné rozvody a kompletná technológia cirkulácie vzduchu. Súčasťou profesionálnych parogenerátorov je i dávkovač arómy do pary a riadenie procesu výroby pary v spojitosti s výmenou vzduchu v kabíne.

Sklo v saune

Sklo v saune je moderný, dizajnový a konštrukčne náročný prvok, ktorý otvára novú dimenziu saunovania. Na základe skúseností a rastúcich požiadaviek zákazníkov čoraz viac sáun vyrábame vo vyhotovení s presklením. Sklo v saune môže byť číre, či v rôznych farebných prevedeniach, otvára priestor sauny a odstraňuje pocit stiesnenosti, zároveň zabezpečuje výhľad na okolité prostredie. Sauna v sklenom prevedení je wellness produkt na ktorého ďalšiu návštevu sa budete s radosťou tešiť. Používame špeciálne saunové bezpečnostné sklá od certifikovaných dodávateľov.

Ovládanie sauny cez internet

Samozrejmosťou našej saunovej výroby je i ovládanie sauny cez internet. Po zapnutí sauny je potrebné na základe veľkosti saunovej kabíny a výkonu saunovej pece počkať na prehriatie kabíny na požadovanú teplotu, čo je asi 15 až 25 minút podľa horeuvedených parametrov. Ak je váš čas vzácny a potrebujete okamžité uvoľnenie ihneď po príchode z práce, je možné v rámci sauny inštalovať diaľkové webové ovládanie, kde pomocou aplikácie viete saunu zapnúť a ovládať niektoré vybrané parametre. Túto možnosť využíva čoraz viac saunujúcich zákazníkov pre ktorých je čas čakania na vyhriatie sauny priveľký luxus.

Vône a esencie v saune

Vôňa saunových esencií je jeden z ďalších pocitov, ktorý prežívate počas saunovania. Je veľmi dôležité z hľadiska zdravotného i pocitového aby boli použité špeciálne esencie určené a testované výhradne pre sauny. Vône pre sauny je možné dávkovať ručne, no ideálny spôsob je použitie profesionálneho dávkovača. Výber vôní a esencií pre saunu je široký. Dôležité je aby ste časom vyskúšali všetky, pretože každá vôňa pôsobí na vaše zmysli iným spôsobom. Z najznámejších odporúčame použitie esencií, eukaliptus, mentol, mäta, zmes byliniek, pomaranč, citrón, medovka, limeta, kosodrevina, breza, severský smrek, bergamot.

Saunové doplnky

Saunovanie nie je len saunová kabína, relax a oddych ale i súbor doplnkov, ktoré spríjemňujú pobyt v saune funkčne i pocitovo. K peciam je možné doplniť misky pre ručné dávkovanie vonných esencií a aróm. V rámci doplnkov je možné saunu vybaviť klasickým tlmeným osvetlením alebo špeciálnymi optickými vláknami, LED osvetlením. Bežnou súčasťou sáun je zvuková audio výbava v podobe špeciálnych reproduktorov. Špeciálnymi doplnkami pre suché sauny sú dávkovače aróm a vonných esencií. Klasickými doplnkami sú saunové sety, ktorých súčasťou je saunové vedro, naberačka, saunové presýpacie hodiny, saunový teplomer a vlhkomer.

kombinovana-sauna

Ochladzovanie v saune, ochladzovací bazén

Súčasťou každej saunovej procedúry je ochladenie tela i organizmu, kde dochádza k efektu zvyšovania imunity saunujúceho. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť pre návštevníka sauny možnosť schladenia sa. Saunová prívalová sprcha, saunové vedro, saunová kaďa alebo saunový ochladzovací bazén sú najvhodnejšie formy. Súčasťou nášho návrhu a je i možnosť dodávky týchto zariadení pre plnohodnotný saunový proces.

sauna-na-mieru4

Podmienky pre montáž saunovej kabíny

Priestor v ktorom bude uskutočnená montáž sauny musí byť ľahko prístupný, pre jednoduchý transport jednotlivých dielov sauny. Ak túto podmienku nie je možné splniť bude montáž sauny realizovaná na mieste na základe špecifických požiadaviek. Miestnosť musí byť suchá a vetraná prirodzenou ventiláciou alebo nútením vetraním. Miestnosť by mala mať štandardnú svetlú výšku. Podlaha pod saunu má byť umývateľná a preto odporúčame rovný povrch na ktorom je položená protišmyková dlažba, v prípade potreby môže byť vybavená na základe projektového odporučenia podlahovou drenážou. Podmienkou montáže sauny je zabezpečiť vhodný typ elektrického pripojenia, k tomu prislúchajúci typ a veľkosť kábla, a správne nadimenzovaného istenia vzhľadom na použitú saunovú pec a jej elektrický príkon, ktorý rieši projekt sauny.Stavebné prípravy a úpravy rieši vždy zákazník podľa potreby a požiadaviek potrebných pre montáž saunovej kabíny a technológií použitých v saune. Podobne si zákazník zabezpečuje i prípadnú manipulačnú techniku.

Údržba a servis sáun

Veľmi dôležitá pre životnosť sauny a hygienu saunujúcich je priebežná údržba zariadenia a odborný servis. Je nutné pravidelné čistenie saunovej podlahy a saunových lavíc špeciálnymi prostriedkami vhodnými na ošetrenie saunového dreva. Odporúča sa pravidelne a podľa frekvencie využívania sauny i rekonštrukcia saunových lavíc v podobe prebrúsenia dreva, kontroly konštrukčnej bezpečnosti a prípadná výmena jednotlivých častí lavíc. Podobne je dobré pristúpiť i k saunovému obkladu v interiéry kabíny. Je nutná kontrola saunových pecí, vyvíjačov pary, dávkovačov pre arómy, riadiacej a ovládacej techniky, elektrického pripojenia a celkovej funkčnosti. Pri verejných saunách odporúčame pravidelné servisné návštevy nášho technika a pravidelnú cyklickú údržbu povrchov saunovej kabíny nie len čistením ale i ošetrením dreva, prípadne výmeny lavíc. Pri suchých fínskych saunách je potrebné vybrať kamene zo saunovej pece a očistiť ich od všetkých nečistôt, skontrolovať ventilačný systém sauny prípadne vyčistiť ventilátor. Pri Bio saunách podobne ako pri suchých saunách je treba  naviac zabezpečiť pravidelnú kontrolu zásobníka vody a priebežné odstraňovanie vodného kameňa, prípadne kontrolu automatického napúšťania vody. Parná sauna si vyžaduje priebežnú kontrolu odstraňovania vodného kameňa z parogenerátora, čistenie ventilácie, kontrolu parných dýz.

sauna-na-mieru7

Novší článok

VWD, s.r.o.