Stavba skutočného bazéna od A do Z

Je studená a sychravá jeseň. Pozeráte z okna a premýšľate nad tým, aké by bolo sedieť teraz v lete niekde pri vode. A potom vám to napadne: „Prečo by som mal stále niekam cestovať a tešiť sa z vody týždeň v roku, keď sa z nej môžem tešiť na dvore a počas celého leta?“

Takáto časová a finančná investícia sa vám vráti už v priebehu prvého roka, keď uvidíte radosť svojej rodiny a známych z tohto malého mora uprostred vášho pozemku. Tak sa do toho pustite hneď! 

Spísali sme preto proces tvorby bazéna v niekoľkých krokoch, aby ste si vedeli predstaviť, na čo všetko treba pri tejto ambicióznej stavbe myslieť, ak chcete, aby vám radosť z nej vydržala čo najdlhšie. 

Začneme? 

1. Konzultácia prevedenia bazéna so zhotoviteľom 

V prvom rade je potrebné vymyslieť, aký bazén ideme budovať a ako bude vybavený. Každý pozemok je totiž iný, nehovoriac o nehnuteľnostiach, ktoré pri ňom stoja, prístupe k nemu, geologickej charakteristike lokality atď. Samozrejme, jedna vec je niečo vymyslieť a druhá zrealizovať tento nápad. Preto klient predstavu konzultuje s nami, aby sme mu vedeli povedať, čo je a čo nie je reálne. Klient počas tejto diskusie získa aj presnejší prehľad o časovej a finančnej náročnosti stavby. 

Prvotná konzultácia sa spravidla deje u zhotoviteľa v jeho showroome, kde sa vyberie materiál, navrhnú sa technológie, predbežne sa vyberie systém prekrytia hladiny a niečo si povieme aj o úpravách okolia. 

2. Obhliadka miesta, zameranie a tvorba návrhu 

Nasleduje samotná obhliadka spojená s prvotným skúmaním konštrukčného riešenia stavby. Samozrejmosťou je zameranie priestoru a následne situačný návrh, ktorý nerieši len bazén, ale aj technologické priestory, odvetranie, uloženie vonkajších prvkov (ako napríklad solárna sprcha a tepelné čerpadlo), spôsob prekrytia hladiny, odvod zrážkovej a podpovrchovej vody, okolité plochy bazéna, povrchové úpravy plôch, spodnú vodu, nadväznosti na okolie, optimalizácie rozmerov s ohľadom na ďalšie investície napríklad do dlažobného systému alebo prestrešenia atď. 

3. Spracovanie situácie projektantom 

Pri prekreslení projektu vo vhodnej mierke sa ešte môžu ukázať rôzne drobné nezrovnalosti. V tejto fáze sa teda návrh celkovo doladí a po jeho odsúhlasení klientom prejde zhotoviteľ k ďalšiemu kroku – konkrétnej projekčnej činnosti, ktorá už berie do úvahy aj najmenšie detaily. 

4. Tvorba stavebného projektu 

Projekt je alfou a omegou celej stavby, takže musí riešiť všetko: od výkopov cez bazén, technológiu a okolité plochy, a to tak, aby nič neostalo na „kreativite“ stavebnej firmy. Každý bazén má svoje špecifiká, štruktúru stavby a okolia preto musia určiť bazenári. Stavebná firma musí taktiež poznať všetky detaily osadenia komponentov a spádovania potrubného rozvodu, ktoré musia byť z projektu zjavné.  

Počas výstavby sme preto neustále k dispozícii v prípade potreby konzultácie detailov. Úlohou bazenárov je totiž aj to, aby stavebnú firmu hladko previedla celou výstavbou. 

5. Tlakové (a iné) skúšky

Pred uzavretím stavby je nutné vykonať kompletné tlakové skúšky zabudovaných rozvodov, v opačnom prípade by totiž nad klientom neustále visela hrozba značných nákladov v prípade havárie. Po dôslednom otestovaní, ktoré sa uskutočňuje vysoko nad štandardnou hladinou tlaku v systéme, je rozvodový systém pripravený na spustenie do prevádzky. 

V tejto fáze sa taktiež môže dodať skompletovaný technologický blok. Následne sa okolité plochy a strop technologickej miestnosti môžu prebetónovať. V prípade atypických riešení vieme technológiu dodať aj individuálne podľa potreby.

6. Povlakové izolácie a inštalácia dlažby

Povrch bazéna sa vyhladí a po tomto kroku nasleduje inštalácia povlakových izolácií. Najčastejšie sa využívajú izolácie v 3D prevedení, ktoré takmer dokonale kopírujú prírodné materiály, vďaka svojim vlastnostiam sú však z estetického i funkčného hľadiska mimoriadne obľúbeným riešením.

V ďalšom kroku sa inštaluje dlažobný systém, čím je samotné telo bazéna považované za dokončené. 

7. Spustenie systému 

Po úspešnej inštalácii dlažby je čas na spustenie celého systému. Napojí sa technologický blok a doplnkové zariadenia, bazén sa následne prečistí a napustí čistou vodou. Celý systém po tomto kroku začne prechádzať tzv. „oživením“. 

Zároveň je v tomto čase tiež potrebné prvé dávkovanie prípravkov pre úpravu vody. 

8. Zaškolenie obsluhy 

Žiadny bazén však (u nás) nie je hotový, kým nie je úplne jasné, kto má čo a ako robiť. Preto nasleduje zaškolenie obsluhy bazéna. Po úspešnom zaškolení je inštalácia bazéna ukončená a o klienta sa ďalej stará servisné oddelenie, v rámci ktorého naši kolegovia pomôžu klientovi v jeho začiatkoch bezplatným telefonickým poradenstvom. 

K bežnej starostlivosti o klienta patrí zazimovanie a odzimovanie bazéna, ale vieme samozrejme pomôcť aj pravidelnou údržbou.

Pri niektorých typoch bazénov (laminátové, plastové a pod.) je postup veľmi podobný, ale odpadá pri ňom vyhladenie vnútorných povrchov a inštalácia izolácie, keďže samotné teleso bazéna tvorí aj povrchovú úpravu. Štandardom osadenia je inštalácia na betónovú základovú dosku s tepelnou izoláciou a postupné zasypanie vlhčenou betónovou zmesou. V prípade obkladaných bazénov je teleso bazéna obnažené až do ukončenia zátopovej skúšky. 

…a na konci je bazén

Ako môžete vidieť, stavba bazéna nie je maličkosť a je potrebné pri nej dbať na množstvo väčších či menších detailov. Práve preto je dôležité, aby ste si na takúto veľkú investíciu vybrali niekoho, kto má potrebné skúsenosti, vie, čomu je potrebné sa vyhnúť a na čo naopak nesmiete zabudnúť, pretože vám to môže veľmi zjednodušiť realizáciu a ušetriť množstvo investičných prostriedkov. 

Predovšetkým totiž záleží na radosti z bezstarostného využívania bazénu – a o to tu predsa ide, nie? 🙂 

Ak máte aj vy záujem o niektorý z našej ponuky bazénov, ozvite sa nám na:
Miroslav Segeš
0903 976 152 alebo e-mailom na miroslav.seges@vwd.sk