MENU

Servis a údržba bazénov

VWD, s.r.o. vám ponúka servis a údržbu bazénov na špičkovej úrovni

Naše služby

  • Zazimovanie bazénu

  • Odzimovanie bazénu

  • Čistenie bazénu

  • Rekonštrukcia bazénu

Príprava bazénu na zimné obdobie sa pri vonkajších bazénoch začína neskoro na jeseň, keď teplota vody zostáva trvalo pod 15?C. Pri tejto teplote sa už v bazéne netvoria riasy a voda zostane číra až do jari. Voda bazén zaťaží a zabráni tomu aby sa izolácia vplyvom zmršťovania materiálu nepoškodila a nezdeformovala. Taktiež sa zamedzí odmŕzaniu podkladu. Hladinu odpúšťame 10-15cm pod najnižší komponent, prípadne pod skimmer, ak všetky ostatné komponenty zostanú minimálne 50cm pod hladinou. Pred odpustením vody je nutné bazén vyčistiť. Po odpustení vody je nutné kompletne odvodniť všetky potrubia u ktorých to je možné. Je potrebné rozobrať filtračnú nádobu a vytiahnuť z nej piesok. Taktiež je nutné dokonale odvodniť všetky čerpadlá a viaccestný ventil. Všetky elektrické zariadenia je nutné odpojiť od elektroinštalácie a zabezpečiť aby sa nepoškodili mrazom. V prípade potreby je náchylnú elektroniku nutné uschovať v teple a suchu. Po odvodnení systému nadávkujte do bazénu zazimovací prípravok, ktorý sa postará o čistotu vody v zimnom období. So všetkými týmito úkonmi, rovnako ako aj s ochranou bazénu pred ľadom vám radi pomôžeme.

Spustenie bazénu do prevádzky je vlastne obrátené zazimovanie. Spustiť bazén do prevádzky a oživiť chémiu je nutné skôr ako teplota vody presiahne 15°C, v opačnom prípade pravdepodobne dôjde k zariaseniu bazénu.
Po skončení zimného obdobia bazén odkryjeme. Ak ste zazimovanie bazénu nepodcenili, mali ste mať v bazéne čistú vodu bez nečistôt. Vyberte z bazénu dilatačné plaváky, nechajte ich uschnúť a uskladnite v suchých priestoroch, aby nedošlo k ich zaplesneniu. Vizuálne skontrolujte či nedošlo k poškodeniu izolácie a komponentov v stenách. V prípade znečistenia stien na úrovni hladiny je vhodné steny očistiť. Pod vodou sa znečistenie odstraňuje podstatne ťažšie. Ak je všetko v poriadku spustite napúšťanie bazénu a v prípade bazénov z ťažkých fólií priebežne kontrolujte šponovanie fólie. Ako prvé je nutné v technologickej miestnosti poskladať filtráciu, pripojiť čerpadlo k elektroinštalácii, zložiť a pripojiť zariadenia na úpravu vody a atrakcie. Odvzdušnite filtračnú nádobu. Bazén zašokujte. V prípade že máte v bazéne automatický regulátor pH, môžete ho spustiť hneď. So všetkými týmito úkonmi, rovnako ako aj s ochranou bazénu pred ľadom vám radi pomôžeme.

Bežné čistenie bazénu je zložené hlavne z vysávania dna (čiastočne stien) a čistenia steny na úrovni hladiny. Na vysávanie je možné použiť rôzne vysávače. Čistenie lemu na úrovni hladiny prevádzajte jemnou hubkou a prípravkom určeným na konkrétny účel a materiál. Najhoršia možná voľba je čistiť bazén chlórovým roztokom (savo). Prípravok by mal byť schopný odmastňovať a odvápňovať. Ďalšie možné znečistenie hrozí od rias a od vodného kameňa. Najhoršia možná kombinácia je ak sa vám bazén zavápni a následne zariasi. V tomto prípade postupujte ako pri odstraňovaní vodného kameňa a s ním zlikvidujete aj ostatné nečistoty. Ak zanedbáte údržbu bazénovej vody, ako prvé vás na to upozornia riasy. Takmer všetkým problémom s vodou sa dá predísť pravidelnou údržbou bazénu a kontrolovaním pH a dezinfekcie raz týždenne a po výraznejších dažďoch a prachových búrkach. V prípade že je voda v poriadku a riasy sa stále jemne tvoria (v niektorých prípadoch sa to môže diať) je vhodné do vody pridávať aj prípravok proti riasam (algicid). Všetky iné problémy je vhodné konzultovať so špecializovanou firmou. So všetkými týmito úkonmi, rovnako ako aj s ochranou bazénu pred ľadom vám radi pomôžeme.

Pri rekonštrukcii bazénu ide o znovunadobudnutie vodotesnosti telesa a o povrchovú úpravu zodpovedajúcu vašej predstave. S požiadavkou na riešenie tesnosti sa stretávame najčastejšie u starých betónových alebo obkladaných bazénov. Pred začatím akýchkoľvek prác je vhodné osloviť odbornú firmu a pri následnej obhliadke doriešiť všetky detaily. Ako prvé je nutné zhodnotiť stav povrchu. Všetky uvoľnené časti muriva bude nutné odstrániť, praskliny stabilizovať do takej miery, aby už nedochádzalo k ich šíreniu a celý povrch upraviť do hladka. Druhý krok je zhodnotenie stavu potrubia a doriešenie tesnosti prestupov. Často je nutné zasekať a osadiť skimmer s tryskami, pretože veľké množstvo starších bazénov nemá vhodne doriešenú cirkuláciu vody. Tretí a najdôležitejší krok je voľba izolácie. Najčastejšou voľbou je ťažká fólia. Táto 1,5mm hrubá fólia bez problémov zvládne aj tvorbu menších trhliniek v podklade. Jej životnosť je cca 20 – 25 rokov. Viete si vybrať z veľkého množstva farieb a mozaikových povrchov. Izolácia keramickým obkladom nie vždy dopadne dobre a môže dôjsť k opakovanému zatekaniu bazéna. Laminovanie povrchu bazénu je už zastarané a v plnej miere ho nahradili ťažké fólie. Ako posledná možnosť je bazén vyvložkovať.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám

+421 903 999 946

Napíšte nám

servis@vwd.sk

Údržba vody v bazéne

Pred každým novým napustením bazénu vodou, bazén dôkladne vyčistíme od všetkých mechanických nečistôt (vodný kameň, prach, organické nečistoty a pod.). Prípadné znečistenie stien a dna bazénu po zazimovaní odstránime prípravkom DINOCLEAN S alebo FORTE. U všetkých bazénov platí zásada starostlivé vyčistenie bazénu zjednodušuje ďalšiu údržbu vody!

Pre zaistenie kvality bazénovej vody počas trvaní dovolenky je dôležité, aby sme dodržali nasledujúce pokyny. Upravíme hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Do dávkovača chlóru dáme trojnásobné množstvo pomaly rozpustených tabliet chlór – T, chlór – mini T, alebo chlór – multiplex. Pridáme dvojnásobne veľkú preventívnu dávku algicídneho prípravku. Bazén zakryjeme fóliou a zaistíme, aby bolo každý deň zapínané filtračné zariadenie na dobu podľa doporučenia dodávateľa filtračného zariadenia. Po návrate skontrolujeme a upravíme hodnotu pH a koncentráciu chlóru v bazénovej vode.

Hodnota pH ovplyvňuje účinnosť niektorých ďalších prípravkov na úpravu vody, funkciu zariadení, životnosť bazénu a dobrý pocit z kúpania. Preto je nutné, aby sme hodnotu pH kontrolovali vhodným testerom minimálne 1x týždenne a okamžite regulovali odchýlky od ideálnej hodnoty pH 7 – 7,4.

Pravidelným dávkovaním algicídneho prípravku zabránime tvorbe rias.

Dezinfekcia je najdôležitejšou časťou údržby vody, lebo eliminácia mikroorganizmov zaistí hygienickú a čistú vodu. Ideálny obsah aktívneho chlóru je v rozmedzí 0,3 – 0,5 mg/l, meriame ho testerom 1x týždenne, pri veľkej prevádzke a v období vysokých teplôt častejšie. Pred každým dezinfekčným ošetrením vody vždy skontrolujeme a zmeriame hodnotu pH. Pri ustálenej prevádzke používame pomaly rozpustené tablety alebo granulát. Použitím prípravku chlór – stabil, zabránime únikom chlóru a znížime spotrebu chlórových prípravkov. Pri extrémnych podmienkach prevádzky bazénu (vysoké teploty, silná záťaž bazénu kúpajúcimi a pod.), alebo pokiaľ má voda neštandardnú kvalitu (sfarbenie, zápach) aplikujeme šokovú dezinfekciu. Pre ľahkú údržbu vody môžeme použiť tablety chlór multiplex, ktorý má trojaký účinok a zaistí dezinfekciu vody, zabráni vzniku rias a vyvločkovaním odstráni koloidné nečistoty.

Krátka doba filtrovania zvyšuje spotrebu prípravkov bazénovej chémie a zhoršuje kvalitu vody. Orientačná doba filtrovania sa vypočíta: Doba filtrovania (počet hodín za deň) = teplota vody : 3

Po naplnení bazénu vodou uvedieme do prevádzky filtračné zariadenie. Prípadné pevné nečistoty na hladine odstránime sieťkou a usadeniny na dne vysávačom. Potom zmeriame a upravíme hodnotu pH na 7 – 7,4. Pre zvýšenie hodnoty pH použijeme prípravok pH plus a pre zníženie hodnoty pH prípravok pH mínus. Následne doporučujeme pridať preventívnu dávku prípravku BLOKÁTOR TVRDOSTI, ktorý stabilizuje tvrdosť vody a zabráni vylúčeniu usadenín. Ďalej zabráni vzniku minerálneho sfarbenia vody po prvom zachlórovaní v prípadoch, kedy zdroj napúšťanej vody obsahuje veľa železa, mangánu, horčíka alebo vápnika. Po dostatočnom zreagovaní prípravku pristúpime k šokovej dezinfekcii vody, tzv. zlikvidujeme mikrobiologické zárodky a organické nečistoty prostredníctvom rýchlo rozpustených dezinfekčných prípravkov CHLÓR ŠTART alebo CHLÓR ŠOK. Po dezinfekčnom ošetrení znova zmeriame a upravíme hodnotu pH.

Po ukončení kúpacej sezóny je potrebné zaistiť bazén na zimu. Najprv vypustíme vodu až pod skimmer sa spätné trysky. Usadeniny na stenách bazénu odstránime prípravkom DINOCLEAN S alebo FORTE. Potom upravíme hodnotu pH prípravkom pH plus/pH mínus a pridáme šokovú dávku prípravku chlór šok. Do takto ošetrenej vody pridáme prípravok ZAZIMOVAČ, ktorý pôsobí preventívne proti tvorbe rias, baktérií a proti usadzovaniu solí vápnika a horčíka. Prípravok nezabráni zamrznutiu vody. Po zakrytí fóliou je bazén pripravený na zimu.

Príčinou usadzovaní je vyššia tvrdosť vody a teda zvýšený obsah vápenatých a horečnatých solí vo vode. Preventívne doporučujeme použiť prípravok BLOKÁTOR TVRDOSTI pri každom dopustení vody do bazénu.