Inteligentný bazén

Inteligentný bazén

Cena Individuálna podľa konštrukčného riešenia

Inteligentný bazén sa v dnešných dňoch stáva štandardom. V spojení s inteligenciou domu máte o bazéne kompletný prehľad a riadite prvky ktoré je potrebné (vhodné) vedieť na diaľku riadiť. Samotné inteligentné riešenie delíme na niekoľko častí.

  1. Filtrácia, dezinfekcia a pranie filtračnej náplne. Toto sú súčasti bazéna ktoré sa dajú plne automatizovať, avšak nie je vhodné ak do nich zasahuje domová inteligencia.

Filtračné zariadenie je spúšťané automaticky cez pokročilý dávkovač (ak chceme v inteligencii domu dostať info či filtrácia beží) alebo bazénový rozvádzač a jeho časovanie je nemenné, keďže doba chodu filtrácie je závislá od objemu bazéna, dezinfekčného systému a výkonu filtračného zariadenia. Do nastavenia filtračného času neodporúčame zasahovať.

Dávkovače na úpravu vody majú vo svojich pokročilých prevedeniach možnosť napojenia na internet. Vždy je možné mať v telefóne nainštalovanú bazénovú aplikáciu, kde máte kompletný prehľad o parametroch vody, stave náplní a zariadenie Vám vie v prípade potreby posielať upozornenia. Toto je aj najčastejšie riešenie. V prípade potreby vieme údaje odosielať aj inteligencii domu, ale vyslovene nie je vhodné aby domová inteligencia do týchto nastavení zasahovala. Akékoľvek korekcie nastavenia sa musia vždy konfrontovať s priamym meraním hodnôt v bazéne a namerané hodnoty sa zadávajú priamo do dávkovača. Parametre vody (obsah dezinfekcie, pH, množstvo ALG a FLOC) sú dané objemom bazéna a nastavenou teplotou vody a sú nemenné. Akýkoľvek „zásah z vonka“ môže mať za následok nesprávne fungovanie systému. Bazén nechajme bazénovým špecialistom. V každom prípade je dávkovač s napojením na internet veľmi praktický aj za predpokladu že bazén s inteligenciou vôbec nechcete spájať.

Prepieranie filtračnej náplne môže byť taktiež automatizované. Pranie filtračnej náplne má svoj nemenný čas a nemá zmysel aby nám domová inteligencia do týchto intervalov zasahovala. V prípade výrazného znečistenia filtračného zariadenia (spravidla pri jarnej údržbe) nie je problém raz za rok stlačiť tlačidlo prepierania ručne. Počas zvyšku sezóny ani nebudete vedieť že sa niečo takéto deje. Nepridávajme si starosti.

  1. Riadenie atrakcií a ohrevu. Tu je možné bazénový systém rozšíriť o ovládacie prvky, kde si na diaľku viete cez domovú inteligenciu spínať ohrev bazéna, osvetlenie, protiprúd, chrlič a iné atrakcie inštalované na bazéne. Spojenie s bazénovou technológiou je po konzultácii možné aj  cez samostatné prvky domovej inteligencie bez využitia bazénového modulu. Samostatnou kapitolou je riadenie farieb osvetlenia v bazéne. Všetko je riešiteľné, otázkou je či je všetko aj potrebné. Najčastejším riešením je zopnutie osvetlenia, ale farby si nastavíte cez diaľkový ovládač svetiel priamo. Toto riešenie je najpraktickejšie.
  2. Ohrev bazéna iným zdrojom ako bazénovým tepelným čerpadlom. Súčasťou dodávky bazéna je v tomto prípade sekundárny okruh bazénového ohrevu so samostatným obehovým čerpadlom a tepelným výmenníkom. V tomto prípade MaR zabezpečuje dodávateľ tepla a sekundárny okruh si riadia priamo kurenári. Podľa toho či sa jedná o vysokoteplotný alebo nízkoteplotný zdroj je nutné k bazénovej technologii dotiahnuť čidlá (po konzultácii upresníme čo a ako sa bude merať). Priviesť samozrejme treba aj teplonosnú kvapalinu a signál pre zopnutie čerpadla sekundárneho okruhu. Nastavenie teploty vody v bazéne je v tomto prípade výhradne doménou dodávatela MaR, ktoré je spojené s domovou inteligenciou. Ľudskou rečou … teplotu vody v bazéne si v tomto prípade riadite priamo cez ovládanie domu.
  3. Celkový monitoring a bezpečnosť. Toto je už vyslovene doménou domovej inteligencie. Najčastejčie sa jedná o zátopové čidlo, čidlo uzavretia poklopu technologickej miestnosti a monitorovanie spotreby vody. Prvé a posledné uvedené môžeme v rámci riešenia inteligencie domu výrazne odporučiť.

(Pre komplexný návrh riešenia nás neváhajte kontaktovať.)

Mám otázku k produktu
< Späť na modely