PoolWalk TYPE D

Cena od 15 300€ (TYP D pre rozmer 7 x 3,5m bez povrchu)

TYP D – sa otvára kolmo na dlhší rozmer bazénu. Toto je technicky a finančne náročnejšia varianta. Dĺžka bazéna je limitovaná do 6,8m pri výške konštrukcie 26cm. Pri variante prevedenia TYP D PLUS je limitovaná dĺžka bazéna do 9,8m a pre svoj chod potrebuje pomocné koliesko v strede konštrukcie.

Unikátne odsuvné terasové prekrytie bazéna PoolWalk je perfektným dizajnovým, moderným a zároveň nadčasovým riešením zakrytia bazéna. Vysoký estetický štandard, aplikovanie špičkových výrobných technológií a prvotriedna kvalita materiálov sú v súlade s vysokou úrovňou remeselného spracovania. V otvorenej polohe tvorí PoolWalk komfortnú terasu pri bazéne a v uzavretej polohe môžete užívať celú plochu pozemku. Naviac naše odsuvné terasy ponúkajú najlepšie izolačné vlastnosti vo svojom segmente, čím výrazne znižujú energetickú náročnosť bazéna.

Odsuvné prekrytie PoolWalk je plne pochôdzne a je naň napríklad možné umiestniť záhradný nábytok a využívať ho ako plnohodnotnú a zároveň odsuvnú terasu. Vďaka malej konštrukčnej výške nenarúša výhľad. Úroveň bezpečnosti je na najvyššej úrovni, keďže odsuvná terasa zamedzí priamemu kontaktu s vodou. Odsúvací mechanizmus sa po zastavení zablokuje a PoolWalk zaistí. V konštrukcii je zapracovaná hydroizolačná bariéra, ktorá zamedzí prieniku nečistôt a zrážkovej vody do bazéna.

Pri menších rozmeroch do 25m2 je možné aj ručné odsúvanie, ale väčšinou je terasové prekrytie vybavené elektromotorom s bezpečným napätím. Ovládanie je možné prostredníctvom diaľkového alebo tlačidlového ovládania s PIN kódom (varianta). Možnosť spojenia s inteligenciou je štandardom (nutné riešiť napojenie a bezpečnosť). Jednoduchá inštalácia je možná aj pri rekonštrukciách bazénov.

Pri návrhu riešenia sa berú do úvahy nasledovné parametre, ktoré ovplyvnia prevedenie a určia možnosti výberu obkladového materiálu s ohľadom na zaťažiteľnosť odsuvnej terasy:

  • Rozmer bazéna a systém cirkulácie – prekrýva sa aj prelivový žľab bazéna
  • Určenie smeru odsuvu – priestor pre odsuv terasy musí byť dostatočný
  • Celková hmotnosť – s ohľadom na rozmer sa prihliada na hmotnosť obkladu
  • Zaťaženie snehom – v horských oblastiach je potrebné brať do úvahy tento parameter

Ďalšie možnosti odsuvu terasy:

TYP A – sa otvára pozdĺžne s dlhším rozmerom bazénu. Maximálna šírka bazénu je limitovaná do 4,3m pri výške konštrukcie 22cm a do šírky 5,3m pri výške konštrukcie 27cm. Pre odsuv potrebuje terasa minimálne dĺžku bazéna +0,5m.

TYP B – sa delí na dve časti a odsúva sa na obe strany súbežne s dlhšou stranou bazéna. Maximálna šírka bazénu je limitovaná do 4,3m pri výške konštrukcie 22cm a do šírky 5,3m pri výške konštrukcie 27cm. Pre odsuv potrebuje terasa minimálne dĺžku segmentu +0,5m. Segmenty nemusia byť rozmerovo identické.

RIEŠENIA NA MIERU – naprojektujeme a vyrobíme prekrytie podľa vašich predstáv. Prekrytie výrivky, nadrozmerné riešenia, špecifická výška a podobne.

(Uvedená cena je vyslovene orientačná a zahŕňa len uvedené prevedenie v uvedenom rozmere bez povrchov. Radi Vám pripravíme upresnenú kalkuláciu podľa Vašich požiadaviek. Neváhajte nás kontaktovať. Zmeny vyhradené.)

Mám záujem o toto prekrytie
< Späť na modely