Bazénové komponenty – skimmer, tryska, dnová výpusť

Bazénové komponenty – skimmer, tryska, dnová výpusť

Cena od 200€

BAZÉNOVÉ KOMPONENTY môžeme rozdeliť do troch kategórií podľa použitého materiálu. Samozrejme aj v materiálových skupinách môžu byť výrazné rozdiely. Na základe skúseností používame tie s ktorými máme najlepšie skúsenosti a patria k najlepšiemu čo je na trhu dostupné. Za bazénové komponenty pre účely tejto témy sú považované všetky koncové prvky inštalované na telese bazéna a ich predné časti sú viditeľné na bazéne. Napríklad sa jedná o Skimmer, Trysky, Dnovú výpusť, Reflektor, Protiprúd atď.

PLASTOVÉ KOMPONENTY patria k cenovo akceptovateľnej klasike. Používame výhradne biele komponenty vyrobené z plastu ABS. Nemajú výraznú tendenciu k žlknutiu ako PVC, sú tvarovo stále a mechanicky odolné. Na trhu sa vyskytujú aj komponenty z farebného plastu … žiaľ vo farbe nie sú dostupné všetky a o farebnej stálosti by sa dalo polemizovať. Farebné komponenty (skimmer, tryska, dnová výpusť) vieme použiť na želanie aj vo farbe. Pri použití na monolitných telesách nesmie dôjsť k pohybu telesa bazéna voči stavbe, inak môže dôjsť k ich poškodeniu. Vo všeobecnosti patria ku klasike a z ich použitia nemusíte mať žiadnu obavu.

NEREZOVÉ KOMPONENTY sú veľmi kvalitné, ale ich použitie môžeme odporučiť len vo vode bez obsahu soli. Ich uzemnenie je dôležité, aby nedochádzalo k uzemneniu bludných prúdov priamo na komponente a tým ku korózii. Vo všeobecnosti radšej inštalujeme o pár percent drahšie komponenty nerezovo bronzové. Ich mechanická odolnosť je vynikajúca.

NEREZOVO BRONZOVÉ KOMPONENTY sú extrémne kvalitné a ich použitie môžeme odporučiť aj vo vode s obsahom soli. Ich uzemnenie je dôležité, aby nedochádzalo k uzemneniu bludných prúdov priamo na komponente a tým ku korózii. Ich mechanická odolnosť je vynikajúca. Predný kryt je vždy nerezový a teleso komponentu je odlievané z bronzu v materiálovej variante pre slanú vodu. Na povrchu bronzu môže dôjsť k povrchovej oxidácii. Je to štandardný jav. Nerezové kryty nepodliehajú zmenám.

(Uvedená cena má vyslovene len orientačný charakter pre orientáciu v cenovej hladine za plastové komponenty. Pre kompletnú kalkuláciu nás neváhajte kontaktovať. Zmeny vyhradené.)

Mám záujem o komponenty do bazéna
< Späť na modely

Predchádzajúci produkt

Filtrácia vody v bazéne