MENU

Kontraindikácie saunovania, zakázané saunovanie

15. novembra 2018

Konzultovať s lekárom

Saunovanie treba konzultovať s lekárom a riadiť sa jeho príkazmi v otázkach saunovania.


 

Aktívne choroby

Saunovaniu by sa mali vyhýbať ľudia s akútnymi chorobnými stavmi, diabetes.


 

Problémy s tlakom

Vysoký alebo nízky krvný tlak, Zvýšená činnosť štítnej žľazy, Krvácavé choroby.


 

Zápaly a infekcie

Zápalové choroby žíl, epilepsia, infekčné choroby, hypertenzia, aktívna TBC.


 

Nádory a kožné defekty

Dekompenzovaný diabetes mellitus, zhubné nádory, nehojace sa kožné defekty.


 

Chronické ochorenia

Všetky akútne ataky chronických ochorení, dekompenzácia chronických ochorení.


 

Prenosné ochorenia

Infekčné, prenosné, parazitárne ochorenia, aktívna TBC, psychické ochorenia.


 

Horúčkovité stavy

Horúčkovité stavy, febrílne stavy, celková arteroskleróza s orgánovým poškodením.


 

Liečba kortikoidmi

Ochorenie žliaz s vnútorným vylučovaním, liečba kortikoidmi, rakovinové ochorenia.


 

Ochorenia srdca a ciev

Stavy po srdcovom infarkte a cievnej mozgovej príhode, všetky ochorenia srdca a ciev.